Cenník strojov

1.  elektricky sok 291  EURO
2.  lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) 52  EURO
3.  lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) 107  EURO
4.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) 97  EURO
5.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) 129  EURO
6.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) 100  EURO
7.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) 162  EURO
8.  lievik na vykrvácanie (karusszel) 323  EURO
9.  nádoba na obáranie inox 140 liter 452  EURO
10.  nádoba na obáranie inox 160 liter 484  EURO
11.  nádoba na obáranie inox 180 liter 516  EURO
12.  nádoba na obáranie (turbó) 280 liter 874  EURO
13.  GÁL-60 (400V) 281  EURO
14.  GÁL-60 (230V) 294  EURO
15.  GÁL-60 čistič moriek (400V) 420  EURO
16.  GÁL-60 čistič moriek (230V) 449  EURO
17.  GÁL-300 R1 mini čistiaci stroj ( 230 V ) 313  EURO
18.  GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) 516  EURO
19.  GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) 549  EURO
20.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) 613  EURO
21.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) 642  EURO
22.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) 807  EURO
23.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) 839  EURO
24.  GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 126  EURO
25.  GÁL-100 HERCULES (400V) 449  EURO
26.  GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 223  EURO
27.  umývačka hydiny 258  EURO
28.  stôl  nerez (stredným výtokom) 216  EURO
29.  stôl na pitvanie (nerez) 384  EURO
30.  stôl na pitvanie (nerez) 226  EURO
31.  roztvárač puchorov 258  EURO
32.  balička (ýikmý stôl) 223  EURO
33.  odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) 449  EURO
34.  umývací dres 258  EURO
35.  178  EURO
36.  hygienická umývačka na náradie 213  EURO
37.  vozík na bedne 75  EURO
38.  rozporcírovač (stolový) 94  EURO
39.  rozporcírovač (stojanový) 161  EURO
40.  balička NEREZ 71  EURO
41.  termo ventil 32  EURO
42.  ramenový termoventil (lekárska batéria) 74  EURO
43.  vodná batéria ovládaná nohou 74  EURO
44.  vodná batéria ovládaná šlapkou 101  EURO
45.  vodná batéria ovládaná šlapkou 104  EURO
46.  lekársky stôl 255  EURO
47.  potravina-priemyselný sprcha 213  EURO
48.  osvedčenie 16  EURO
49.  technologické prepisy 210  EURO

Platnosť cenníka od 04.06.2018 .