Cenník strojov

1.  elektricky sok 264  EURO
2.  lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) 53  EURO
3.  lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) 99  EURO
4.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) 73  EURO
5.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) 132  EURO
6.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) 103  EURO
7.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) 165  EURO
8.  lievik na vykrvácanie (karusszel) 327  EURO
9.  nádoba na obáranie inox 140 liter 429  EURO
10.  nádoba na obáranie inox 160 liter 462  EURO
11.  nádoba na obáranie inox 180 liter 495  EURO
12.  nádoba na obáranie (turbó) 280 liter 895  EURO
13.  GÁL-60 (400V) 261  EURO
14.  GÁL-60 (230V) 284  EURO
15.  GÁL-60 čistič moriek (400V) 429  EURO
16.  GÁL-60 čistič moriek (230V) 459  EURO
17.  GÁL-300 R1 mini čistiaci stroj 297  EURO
18.  GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) 512  EURO
19.  GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) 545  EURO
20.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) 611  EURO
21.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) 644  EURO
22.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) 822  EURO
23.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) 858  EURO
24.  GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 152  EURO
25.  GÁL-100 HERCULES (400V) 426  EURO
26.  GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 251  EURO
27.  umývačka hydiny 264  EURO
28.  stôl  nerez (stredným výtokom) 221  EURO
29.  stôl na pitvanie (nerez) 393  EURO
30.  stôl na pitvanie (nerez) 231  EURO
31.  roztvárač puchorov 258  EURO
32.  balička (ýikmý stôl) 324  EURO
33.  odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) 426  EURO
34.  umývací dres 264  EURO
35.  umývačka rúk a dezinfikátor 293  EURO
36.  hygienická umývačka na náradie 192  EURO
37.  vozík na bedne 1  EURO
38.  rozporcírovač (stolový) 60  EURO
39.  rozporcírovač (stojanový) 126  EURO
40.  balička 53  EURO
41.  termo ventil 30  EURO
42.  ramenový termoventil (lekárska batéria) 76  EURO
43.  vodná batéria ovládaná nohou 76  EURO
44.  vodná batéria ovládaná šlapkou 103  EURO
45.  vodná batéria ovládaná šlapkou 106  EURO
46.  lekársky stôl 195  EURO
47.  potravina-priemyselný sprcha 218  EURO
48.  osvedčenie 17  EURO
49.  technologické prepisy 149  EURO

Platnosť cenníka od 04.01.2018 .