Cenník strojov

1.  elektricky sok 300  EURO
2.  lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) 53  EURO
3.  lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) 100  EURO
4.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) 100  EURO
5.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) 137  EURO
6.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) 103  EURO
7.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) 164  EURO
8.  lievik na vykrvácanie (karusszel) 334  EURO
9.  nádoba na obáranie inox 140 liter 0  EURO
10.  nádoba na obáranie inox 160 liter 472  EURO
11.  nádoba na obáranie inox 180 liter 500  EURO
12.  nádoba na obáranie (turbó) 280 liter 2 084  EURO
13.  GÁL-60 (400V) 278  EURO
14.  GÁL-60 (230V) 278  EURO
15.  GÁL-60 čistič moriek (400V) 472  EURO
16.  GÁL-60 čistič moriek (230V) 386  EURO
17.  GÁL-300 R1 mini čistiaci stroj ( 230 V ) 406  EURO
18.  GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) 489  EURO
19.  GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) 500  EURO
20.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) 556  EURO
21.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) 584  EURO
22.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) 767  EURO
23.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) 822  EURO
24.  GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 167  EURO
25.  GÁL-100 HERCULES (400V) 414  EURO
26.  GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 220  EURO
27.  umývačka hydiny 234  EURO
28.  stôl  nerez 233  EURO
29.  stôl na pitvanie (nerez) 331  EURO
30.  stôl na pitvanie (nerez) 214  EURO
31.  roztvárač puchorov 222  EURO
32.  balička (ýikmý stôl) 202  EURO
33.  odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) 461  EURO
34.  umývací dres 234  EURO
35.  167  EURO
36.  hygienická umývačka na náradie 221  EURO
37.  vozík na bedne 80  EURO
38.  rozporcírovač (stolový) 81  EURO
39.  rozporcírovač (stojanový) 139  EURO
40.  balička NEREZ 75  EURO
41.  termo ventil 39  EURO
42.  ramenový termoventil (lekárska batéria) 64  EURO
43.  vodná batéria ovládaná nohou 70  EURO
44.  vodná batéria ovládaná šlapkou 87  EURO
45.  vodná batéria ovládaná šlapkou 83  EURO
46.  lekársky stôl 247  EURO
47.  potravina-priemyselný sprcha 182  EURO
48.  osvedčenie 14  EURO
49.  technologické prepisy 181  EURO

Platnosť cenníka od 23.02.2021 .