Cenník strojov

1.  elektricky sok 267  EURO
2.  lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) 50  EURO
3.  lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) 100  EURO
4.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) 67  EURO
5.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) 133  EURO
6.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) 83  EURO
7.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) 167  EURO
8.  lievik na vykrvácanie (karusszel) 330  EURO
9.  nádoba na obáranie inox 140 liter 433  EURO
10.  nádoba na obáranie inox 160 liter 467  EURO
11.  nádoba na obáranie inox 180 liter 500  EURO
12.  nádoba na obáranie (turbó) 280 liter 903  EURO
13.  GÁL-60 (400V) 263  EURO
14.  GÁL-60 (230V) 283  EURO
15.  GÁL-60 čistič moriek (400V) 433  EURO
16.  GÁL-60 čistič moriek (230V) 463  EURO
17.  GÁL-300 R1 mini čistiaci stroj 300  EURO
18.  GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) 503  EURO
19.  GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) 533  EURO
20.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) 610  EURO
21.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) 637  EURO
22.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) 820  EURO
23.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) 857  EURO
24.  GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 130  EURO
25.  GÁL-100 HERCULES (400V) 430  EURO
26.  GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 197  EURO
27.  umývačka hydiny 266  EURO
28.  stôl  nerez (stredným výtokom) 327  EURO
29.  stôl na pitvanie (nerez) 397  EURO
30.  stôl na pitvanie (nerez) 232  EURO
31.  roztvárač puchorov 260  EURO
32.  balička (ýikmý stôl) 327  EURO
33.  odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) 430  EURO
34.  umývací dres 266  EURO
35.  umývačka rúk a dezinfikátor 295  EURO
36.  hygienická umývačka na náradie 194  EURO
37.  vozík na bedne 1  EURO
38.  rozporcírovač (stolový) 60  EURO
39.  rozporcírovač (stojanový) 127  EURO
40.  balička 53  EURO
41.  termo ventil 30  EURO
42.  ramenový termoventil (lekárska batéria) 74  EURO
43.  vodná batéria ovládaná nohou 107  EURO
44.  vodná batéria ovládaná šlapkou 104  EURO
45.  vodná batéria ovládaná šlapkou 107  EURO
46.  lekársky stôl 197  EURO
47.  potravina-priemyselný sprcha 220  EURO
48.  osvedčenie 17  EURO
49.  technologické prepisy 150  EURO

Platnosť cenníka od 04.01.2017 .