Cenník strojov

1.  elektricky sok 289  EURO
2.  lievik na vykrvácanie (zinok, 4 kuracie) 52  EURO
3.  lievik na vykrvácanie (nerez, 4 kuracie) 106  EURO
4.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 husi + 2 kuracie) 97  EURO
5.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 husi + 2 kuracie) 129  EURO
6.  lievik na vykrvácanie (zinok, 2 morčacie) 100  EURO
7.  lievik na vykrvácanie (nerez, 2 morčacie) 161  EURO
8.  lievik na vykrvácanie (karusszel) 321  EURO
9.  nádoba na obáranie inox 140 liter 449  EURO
10.  nádoba na obáranie inox 160 liter 481  EURO
11.  nádoba na obáranie inox 180 liter 513  EURO
12.  nádoba na obáranie (turbó) 280 liter 869  EURO
13.  GÁL-60 (400V) 279  EURO
14.  GÁL-60 (230V) 289  EURO
15.  GÁL-60 čistič moriek (400V) 417  EURO
16.  GÁL-60 čistič moriek (230V) 446  EURO
17.  GÁL-300 R1 mini čistiaci stroj 311  EURO
18.  GÁL-300 základný stroj (zin) (400V, 0.55 KW) 513  EURO
19.  GÁL-300 základný stroj (zin) (230V, 0.55 KW) 545  EURO
20.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (400V, 0.55 KW) 609  EURO
21.  GÁL-300 základný stroj (INOX) (230V, 0.55 KW) 638  EURO
22.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (400V, 0.75 KW) 801  EURO
23.  GÁL-300 čistič moriek (INOX) (230V, 0.75 KW) 834  EURO
24.  GÁL-300 GIGANT čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 119  EURO
25.  GÁL-100 HERCULES (400V) 446  EURO
26.  GÁL-300 GIGANT EXTRA čistič moriek (INOX) (400V, 1.1 KW) 1 215  EURO
27.  umývačka hydiny 257  EURO
28.  stôl  nerez (stredným výtokom) 215  EURO
29.  stôl na pitvanie (nerez) 382  EURO
30.  stôl na pitvanie (nerez) 225  EURO
31.  roztvárač puchorov 257  EURO
32.  balička (ýikmý stôl) 221  EURO
33.  odkvapkávač (132 ks. kureniec, mobilný) 446  EURO
34.  umývací dres 256  EURO
35.  umývačka rúk a dezinfikátor 284  EURO
36.  hygienická umývačka na náradie 212  EURO
37.  vozík na bedne 1  EURO
38.  rozporcírovač (stolový) 71  EURO
39.  rozporcírovač (stojanový) 122  EURO
40.  balička 71  EURO
41.  termo ventil 32  EURO
42.  ramenový termoventil (lekárska batéria) 74  EURO
43.  vodná batéria ovládaná nohou 74  EURO
44.  vodná batéria ovládaná šlapkou 100  EURO
45.  vodná batéria ovládaná šlapkou 103  EURO
46.  lekársky stôl 254  EURO
47.  potravina-priemyselný sprcha 212  EURO
48.  osvedčenie 16  EURO
49.  technologické prepisy 209  EURO

Platnosť cenníka od 04.06.2018 .